intercom-home-interior-hand-ready-open-door-button-house-security-system-copy-space.jpg

מערכת בקרת כניסה

במקומות עבודה רבים, וכן בארגונים ובמוסדות ציבוריים, אחד ממרכיבי החובה במשרד, הוא התקנת מערכת בקרת כניסה.

מערכת זו, כפי שניתן להבין משמה, תפקידה לשים לב מי נכנס ומי יוצא מתוך המתחם. המערכת יכולה לקבל קלט בכמה שיטות – בעזרת כרטיס מגנטי, בעזרת שבב אלקטרוני, וכן בעזרת טביעת אצבע בשיטה ביומטרית התפקיד הבסיסי הוא לרשום מי נכנס ויצא וכמה שעות הוא שהה במתחם, אך כיום למערכות המתקדמות יש גם אפשרויות נוספות שכדאי להכיר.

סוגי דיווחים

5073986.jpg

הגדרת סוגים שונים של דיווחים, ניתן לדווח דרך המערכת על הפסקות, על ימי מחלה, עבודה מהבית, ועוד.

מדרג וקבוצות הרשאה

5073986.jpg

המערכת יכולה לשמש לקבוצות שונות של עובדים.  המערכת ניתנת לתכנות ללא כל הגבלה ביצירת המדרגים הנדרשים.

סנכרון עם מערכות מידע

5073986.jpg

סנכרון עם מערכות לניהול כוח אדם, מערכות הדוא"ל בארגון, מערכות שכר, קבלת התראות מהירות למערכות ועוד..