contract-male-sunny-sand-career.jpg

מערכת ניהול מוקד

בעולם העסקים התחרותי, חשוב לחפש אחר פתרונות התקשורת המתקדמים ביותר.
נתב שיחות הוא ללא ספק, אחד מהפתרונות הבולטים והחשובים הללו.
פתרון זה, למעשה, מקל על האינטראקציה בין בתי העסק לבין לקוחותיהם: בין אם מדובר בניתוב השיחה לנציג הרלוונטי, שירותי מענה קולי ואף יצירת קשר עם שיחה שנותקה – בזכות שירותים אלו,
כל עסק ועסק יוכל לשמור על קשר עם לקוחותיו כראוי.

קידום קמפיינים

5073986.jpg

בעזרת הנתב תוכלו להפעיל מענה ייחודי בהתאם לצרכי הקמפיין, ואף להגדיר אפשרות למשלוח SMS למתעניינים

ממשק נוח לשימוש והגדרת שינויים

5073986.jpg

קבלת מידע על השיחות שהתבצעו והעברתו למערכת המידע, ואף העברת השיחות בין כל הצדדים לדואר האלקטרוני

שמירה על קשר עם לקוחות

5073986.jpg

ניתוב השיחה לנציג הרלוונטי, שירותי מענה קולי ואף יצירת קשר עם שיחה שנותקה 

אפיון לקוחות 

5073986.jpg

מאגר נתונים סטטיסטי לגבי אופי הלקוחות המתקשרים, אפיון השיחה עצמה, בדיקה ומעקב מה הן נקודות החוזקה שהובילו לביצוע העסקה

10.jpg